Pansija Rauna, bijušajā mācītājmuižā

Pansija Rauna, bijušajā mācītājmuižā

“Pansija Rauna” atrodas Vidzemē, Raunā.
Rauna, kā apdzīvota vieta ir brīnumskaista, izvietojusies kalnainā apvidu ar senajām bīskapa pilsdrupām un citiem dabas un kultūrvēsturiskiem apskates objektiem, vienīgajam Staburagam Latvijā, kas ir unikāls dabas veidojums un atrodas tiešā SAC tuvumā.

Pati “Pansija Rauna” ir izvietota vēsturiskās ēkās – bijušajā mācītājmuižā, kas joprojām ir LELB Raunas draudzes īpašums. Pirmās ziņas par Raunas mācītājmuižu ir no 1601.gada Vidzemes arklu revīzijas.

Cauri laikiem mācītājmuižas kompleksā no 16 ēkām daudzas cietušas un gājušas bojā, bet trīs galvenās ēkas pielāgotas aprūpes vajadzībām, jo mācītājmuižas komplekss savu sūtību zaudēja 1944.gadā.

1945.gadā šeit tika iekārtots veco ļaužu pansionāts, kur cauri laikiem mainījies gan ēku plānojums, gan klientu vecums un sociālais statuss, bet kopš 2015.gada mācītājmuižas kompleksā atrodas Sociālās aprūpes centrs Nodibinājuma “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs” struktūrvienība “Pansija Rauna”.

Bijušās muižas senatnīgā gaisotne ar ēkām, parku un apkārtni, kas ir rūpīgi kopta un labiekārtota, dod iespēju uzturēties estētiski patīkamā vidē.

Nodibinājums “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs” ir sociālais uzņēmums, kurš savā struktūrvienībā “Pansija Rauna” klientiem un citiem interesentiem ar funkcionāliem traucējumiem sniedz sociālos pakalpojumus.

Vairāk par mūsu pakalpojumiem

© Copyright 2023. Pansija Rauna

Mājas lapu izstrādāja: LU Office